REPAR - Building Control

Naša široká škála služieb obsahuje projekciu, dodávku riadiacich systémov, ako aj výrobu a montáž rozvádzačov. Ďalej, ako integrálnu súčasť efektívnej regulácie budov, sa zaoberáme inštaláciou centrálneho riadiaceho systému. Aby sme splnili všetky požiadavky našich klientov, ponúkame optimalizované softvérové riešenia pre DDC podcentrály.

Obrázok domu

Meranie a regulácia pre:

Inteligentné budovy
Budovy v prevádzke s rôznymi reguláciami
Vykurovacie siete
Kultúrne pamiatky
ČOV - Čističky odpadových vôd
Plynárenský priemysel
Priemyselné budovy - závody